26e Jaargang 1e Nummer

De Familie Band

januari 2004REDACTIE "DE FAMILIE BAND"
Leo Spanjers
Gildestraat 35 5525 BW Duizel
Tel. 0497 51 75 96
e-mail:
LeoSpanjers@hetnet.nl

website:
www.Spanjers.info

Abonnementen: oplage 600.
Leo Spanjers
Gildestraat 35
5525 BW Duizel januari 2004.

Abonnement € 10,00 per jaar.
Giro 0677022 t.n.v. De Familieband

IN DIT NUMMER:

Repetitie Spanjerskoor
Adressen bestuursleden
Oproep
Het jaar 2003
Reünie 2003
Geboren
Het Internet
Getrouwd
Voor u gelezen
De Wereld van Toen
25 jaar getrouwd
40 jaar getrouwd
Notulen algemene leden vergadering
Overleden

Repetitie Spanjerskoor.

Vrijdag 9 januari.

Vrijdag 13 februari.

Vrijdag 12 maart.

Vrijdag 2 april.

Zondag 4 april
Familiekorendag
De Vurherd Offermanstraat 8
5715 AN Lierop.

Vrijdag 14 mei.
Vrijdag 11 juni afsluiting.

Adressen bestuursleden.

Jo Spanjers
Vice-voorzitter
Meeuwenhof 32
5667 ND Geldrop tel: 040-285 14 61
e-mail: JoSpanjers@hetnet.nl

Rina Spanjers
Penningmeester
Olivier van Noortstraat 35
5684 EA Best tel: 0499 – 37 34 56
e-mail: rina.spanjers@wxs.nl

Monique v.d. Sande
Secretaris
Meester T.J. Verschuurstraat 6
5684 XC Best tel. 0499 37 11 40
e-mail: m.v.d.sande@iae.nl

Leo Spanjers
De Familieband
Gildestraat 35
5525 BW Duizel tel: 0497 - 51 75 96
e-mail: LeoSpanjers@hetnet.nl

Jan Geurts van Kessel
Pastoor van Winkelstraat 50
5374 BK Schaijk tel: 0486 - 46 20 18
e-mail: gvk@cybercomm.nl

Sjaak Spanjers
Berghemseweg 164
5348 CM Oss tel: 0412 - 63 15 36
e-mail: sjaakspanjers@hetnet.nl

Frans Spanjers
Mekelenkamplaan 23
5345 GL Oss tel. 0412 64 64 79
e-mail: f.spanjers@net.hcc.nl


Oproep!!!!!!!!!!!!!!

Wie voelt zich geroepen?

Wij zoeken nog enkelen bestuursleden voor de Familievereniging De Spagnier.

Ook zoeken wij zowel vrouwen als mannen die het bestuur willen helpen met het organiseren van de reünie 2005 die gehouden wordt te Schaijk op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2005.

Het jaar 2003.

Het jaar 2003 heeft bij ons allen herinneringen achter gelaten, zowel aan hoogte- als dieptepunten. Een ervan kan "Geluk" zijn, waarover de Amerikaanse schrijfster. Helen Keller het volgende zegt.

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us!

Als een deur van geluk zich sluit, opent zich ’n andere; maar dikwijls kijken we zolang naar de gesloten deur, dat we de voor ons geopende deur niet zien!

Zo is het maar net!
Vooral op het einde van het jaar wordt het woord "Geluk" van alle kanten bekeken en wensen we dat elkaar veel toe.
Ook wij willen dat daarom graag vanaf deze plaats doen en wensen eenieder een gelukkig en vooral gezond 2004 toe.
Namens de Spanjersvereniging,
Frans Spanjers

De Reünie 5 oktober 2003 gehouden te Oirschot.


10.30 uur H. Mis in de kapel van de Paters Montfortanen


Met medewerking van het Spanjerskoor onder leiding van Ellen Geurts van Kessel – Spanjers.
Voorgangers Pater van der Heijden en Pater Smits.

Opening door Pater van de Heijden.

Ik wens u allen een hele goeie morgen toe en heet u welkom op deze zondag, de vijfde oktober 2003, in de kapel van de Montfortanen te Oirschot. Voor de 23' keer komt u als familie Spanjers bijeen. Een mooi gebruik.
In uw jaargang 25, nummer 1, september van 'De Familie Band' wordt deze voorganger voorgesteld als 'pater van der Heijden', die van de 'kouwe kant' is. Ik ben pater Gerard van der Heijden, ben hier thuis in dit klooster en ben een beetje familie; nl. een volle neef van Jo Spanjers-van der Hijden (Jo is getrouwd met Grard Spanjers, de enige zoon van Bert Spanjers) die niet ver hier vandaan in Best woont.
Beste vrienden, van harte welkom in deze kapel om uw speciale dag te vieren. Een viering waarin we toegeven dat er linkse mensen en rechtse mensen zijn, maar dat ze allemaal mensen zijn. Heel hartelijk welkom - ik had ze bijna vergeten - het Spanjers-koor dat op eigen wijze, eigen liedjes zal ten gehore brengen.
Ik wens u allen heel veel devotie toe. We volgen het boekje dat voor deze viering is samengesteld.

Woordje door Pater van de Heijden.

De Spanjers - familie kwam van Schaijk naar Oirschot in het jaar 1911. Dat is u beter bekend dan mij. Dat was in maart 1911, volgens informatie die mij is toegespeeld. Een paar dagen vóór het vertrek vanuit Schaijk werd het vee al vast buiten gedaan om aan de buitenlucht te wennen en de straffe ledematen wat op gang te laten komen, want straks zou er zo'n 50 kilometer aan een stuk doorgelopen moeten worden. Toen was het zover; op de vooravond van het vertrek werd er nog eens flink feest ten afscheid gehouden en dezelfde nacht nog zette de karavaan zich in beweging. Een hele reeks paarden en karren met zoveel mogelijk alles er op, manden met kippen, zeugen en biggen in totaal 60 stuks, verder kalfjes, hooi, stro, kleingerief en de gehele huisraad ging mee. De zes koeien plus jongvee werden aan elkaar gebonden en al iets eerder vooruit gedreven.
De schrijver van deze paar regels zegt daarbij - en daar zijn wij het allemaal mee eens - dat het jammer is dat we deze verhuizing niet op film of video hebben kunnen vastleggen!

En voor mij is niet helemaal duidelijk of de familie Spanjers geheel op eigen kracht richting Oirschot ging; want ik denk dat er nogal wat hulp van anderen is geweest, omdat er is sprake is 'van een hele reeks paarden en karren'. Nota bene - als je verhuist - dan is het de gewoonte dat de nieuwe buurt je komt halen, om te laten voelen hoe welkom je bent.... Ik veronderstel dus dat er ook wel Oirschots volk zal bij geweest zijn.

De familie Spanjers (ik heb het natuurlijk alleen maar over de tak Gerardus Spanjers - Adriana van den Heuvel en hun kinderen) streek neer hier in Oirschot, niet ver van dit klooster van de Montfortanen, die toen nog maar acht jaar op Bijsterveld, in dit klooster, huisden. De familie Spanjers moet dus ook het wel en wee van de paters gekend hebben; en wat dacht u: ook de paters moeten het wel en wee van de familie Spanjers in de buurtschap Straten gekend hebben. We weten in ieder geval dat de Montfortanen altijd hebben kunnen rekenen op de Spanjers - familie; wij paters, wij hebben vaak genoeg de buurt afgestroopt voor korenwerk, voor eieren, we hadden altijd boekjes in de verkoop en wilden iedereen op van alles abonneren. De paters moesten ook leven, en dat hebben ze heel lang van "de geef" gedaan. Er zijn Spanjersmannen genoeg in dit klooster geweest om hun hand- en spandiensten aan te bieden, onder andere toen in de twintiger jaren de tweede vleugel werd gebouwd, en later in de jaren '50 de nieuwe vleugel, thans Montfort-Centrum. Beste familie Spanjers, en nazaten: wij zijn u daar als paters heel dankbaar voor!

In 1933 gaat Gerardus Spanjers, één van de zonen van het verhuisde huisgezin van Gerardus Spanjers v.d. Heuvel, naar het klooster. Hij wordt Montfortaan op 7 oktober 1934, bijna 70 jaar geleden. Deze Montfortaan Grard Spanjers - hij krijgt de kloosternaam broeder Johannes - is bijna 50 jaar in het klooster geweest. Hij stierf in 1983 en broeder Johannes (Grard Spaan) ligt hier vlakbij op ons kloosterkerkhof begraven. Hij was werkzaam in verschillende kloosters in België, ook even heel kort in Rome en de rest van zijn kloosterdagen bracht hij door in Nederland, waarvan een groot deel (van '60-'65 en van '70-'78) in dit klooster, waar hij werkzaam was in het huishouden. Hij was van het 'onderhoud', maar hij mocht niet mee de afwas doen op latere leeftijd omdat hij last had van eczeem. Broeder Johannes was een zeer prettige huisgenoot en een goeie kameraad. Hij kon het heel goed vinden met zijn overste, pater Fer Ghijsen, van wie hij iedere keer een fles jonge klare wist af te troggelen als zijn broers (toch een stuk of vier) hier, in de jaren '70/'80, regelmatig een middagje op bezoek kwamen en een kaartje legden. De laatste paar jaren van zijn leven heeft broeder Johannes doorgebracht in het bejaardenhuis Sint Joris in het dorp (van 1978 tot 1983).

Nog even dit: toen Grard naar het klooster ging in 1933 was hij al 31 jaar en een late roeping dus. Hij ging niet alleen naar het klooster: ook zijn neefje (oomzegger) Grard van Brunschot (zoon van Janus van Brunschot en Marian Spanjers) ging met hem mee en de twee legden samen op dezelfde 7e, oktober 1934 hun eerste kloostergeloften af. Grard van Brunschot heeft het klooster verlaten in 1972, na bijna 40 jaren zeer trouwe dienst in groentetuin van Schimmert en Oirschot.
Ik wil daarmee alleen maar zeggen, beste familie Spanjers: de Montfortanen zijn u heelveel dank verschuldigd. Ik mag hopen dat u vandaag een heel mooi feest gaat vieren, een feest van familiebanden aanhalen, een feest van elkaar weer eens ontmoeten. En daar hoort zo al van alles bij: ook eten en drinken.
Daarmee beginnen we deze dag, met deze Eucharistieviering. Als vrienden, als familie zitten we samen aan één tafel. Ik hoop dat het u vandaag allemaal heel goed bekomt. Ieder jaar zullen er wel een paar begrafenissen zijn in zo'n grote familie. Ook die dierbare overledenen willen we vandaag niet vergeten. We bidden voor hun zielenrust. We bidden ook voor allen die dit jaar iets vieren; dat God's zegen op hen mag rusten.
Kijk, en dan kom ik toch uit bij het thema van deze Mis 'Linkse mensen, rechtse mensen'; we zijn verschillend, maar we mogen er allemaal zijn. Want, we zijn allemaal mensen, en we zijn afhankelijk van mekaar en we hebben mekaar nodig: binnen de familieband en daarbuiten. Uiteindelijk: 'wie is mijn moeder, wie mijn broeders'? Het zijn zij die kind van God zijn; en dat zijn we allemaal, linksen en rechtse!
Moge het u goed gaan; ik ben erg blij dat u dit jaar hier in Oirschot uw bijeenkomst hebt willen houden. Geniet van deze geschiedkundige plek, geschiedkundig en vol herinneringen vanwege de familie Gerard Spanjers v.d.Heuvel.
Een mooie dag, en alle goeds. Amen

11.30 uur Ontvangst in Zalencentrum in ’t Zand

De opkomst was groot, en het weer was mooi. De feestzaal stroomde vol, en algauw was het een drukte van belang en zat iedereen aan een bekske koffie mé 'n snee pipperkoek.
De stamboom en de fototentoonstelling en het familiegebeuren trok veel belangstellen. Er zijn nogal wat foto's besteld, (deze komen met de meeste spoed).

Na veel bijpraten en koffiedrinken (en wat anders) begon de algemene ledenvergadering.

Bij de foto, aan deze tafel als we wat opschuiven is er nog wel plaats voor een man of drie vier.
Na de vergadering begon het middag vullend programma.

Met Jeu de boules met maar liefst 46 deelnemers.
De winnaar van de wisselbeker was;

Gerard Spanjers uit Frankrijk.

De huifkarren tocht was ook een groot succes.
Tussen al deze bedrijven door werd er in de zaal volop gekaart, gebuurt en foto's gekeken.
Vooraf het warm en koud buffet gaf het Spanjerskoor acte de presens.
De leden ven het Spanjerskoor waren de sterren van de dag.
Gradje speelde wat bekende deuntjes op zijn mondmuziekske.
'N ander Gradje vertelde ons wat voor soort verkens er allemaal zijn.
Om 18.00 uur was er een overheerlijk warm en koud buffet, daarna werd er nog een paar uur geborreld en gekletst.
Het buffet verliep rustig en ordelijk, de kok had goed zijn best gedaan, het zag er heerlijk uit en zo smaakte het ook.
Nadien werd er nog wat gepraat en gedronken, om 10 uur stapten de laatste gasten op.
Het was een fijne, gezellige en geslaagde reünie.

Spanjersen uit Oirschot en omgeving bedankt voor de gastvrijheid en de hartelijke belangstelling getoond op de reünie van 5 Oktober, 2003!!
Tot weerziens!!

Geboren donderdag 21 augustus 2003

Sven Ketelaars, geboren te Geffen op donderdag 21 augustus 2003, zoon van Roel Ketelaars en Henrica Maria Petronella Spanjers.

Geboren donderdag 11 september 2003

Sarie De Cooman, geboren te Leuven in Belgie op donderdag 11 september 2003 (doopgetuigen waren Joren De Cooman en Annemie Spanjers), dochter van Pieter De Cooman en Liesbeth Spanjers.

Geboren donderdag 30 oktober 2003.

Noa Kappen, geboren te den Dungen op donderdag 30 oktober 2003, dochter van Henk Kappen en Anita Spanjers.

Geboren vrijdag 12 december 2003

Danique Leermakers, geboren te Son op vrijdag 12 december 2003, dochter van Gerardus Leermakers en Oda van de Loo.

Het Internet
Het internet is een medium waarbij meerdere computers gekoppeld worden met als doel te communiceren met elkaar. Het internet bestond in de dagen van de oprichting van de Spanjers vereniging nog niet, althans nog niet zoals we het nu kennen. Er zou nog veel water door de Maas stromen voordat dit gerealiseerd zou worden.

Het begon allemaal als een experiment in de jaren 60. Ten tijde van de koude oorlog wilde het Amerikaanse Departement van Verdediging een computer netwerk ontwikkelen, dat bleef functioneren zelfs in geval van een atoomoorlog.

Het werd al snel duidelijk, dat een zeldzaam controle centrum altijd kwetsbaar zou zijn bij een dergelijke aanval.

In 1964 stelde de RAND voor (‘n organisatie die zich bezig hield met decentralisatie) dat elke computer (ook node genoemd) die geïntegreerd was in het netwerk in staat moest zijn data te ontvangen, te genereren en data op te slaan. De data, verdeeld in veel kleine informatie pakketjes, die moesten bevatten het adres van de zender en de bestemmingsnode.

In geval dat zelfs een gedeelte van het netwerk was vernietigd de data pakketjes altijd zouden proberen een nieuwe weg te zoeken naar hun bestemming.

Toen lanceerde het Pentagon en zijn onderzoeksbureau, ARPA, een project dat in staat was verschillende computer centra in de US te koppelen.

Het netwerk werd ARPANET genoemd (ontwikkeld in 1969), hetgeen de Amerikaanse wetenschappers en academische onderzoekers aan elkaar koppelde (gekoppeld werd UCLA, Stanford, UCSB en de Universiteit van Utah).

In 1971 groeide het netwerk van 4 tot 15 nodes, inclusief NASA, Harverd en MIT(Massachusetts Institute of Technology). Nadien binnen enkele maanden bevatte het netwerk 37 nodes.
Vanaf het begin was het de gewoonte dat de netwerkgebruikers de notes(computers) vergeleken en elektronische berichten stuurden. Nieuwsgroepen en E-mails waren geboren!

In 1973 sloten zich aan bij ARPANET het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Toen volgden andere netwerken. Het woord Internet (voor "Gesloten Netwerksystemen") verscheen. Het World Wide Web (WWW) werd oorspronkelijk ontwikkeld in 1993 bij CERN, het European Laboratoratory for Particle Physics in Zwitserland en in samenwerking met met NCSA( National Centre for Supercomputing Applications) van de Universiteit van Illinois.
NCSA ontwikkelde grafische software, dat behulpzaam was bij de Web presentatie en verenigbaarheid met verschillende andere platforms, zoals /DOS, UNIX en Apple Macintosh).

NCSA Mosaic, een van de eerste web browsers, die gebruik maakt van HTML(Hypertext Mark-up Language), werd kosteloos gedistribueerd onder het publiek. Dit leidde meteen tot een geweldige groei van het World Wide Web (623 servers in 1993, 30.000 in 1995 en meer dan 4.000.000 vandaag.)

Intranet
Zoals reeds genoemd was het Web oorspronkelijk ontworpen voor interne communicatie bij CERN. Intranet is een Web dat niet alleen mooi is maar ook ’n sterk communicatie middel voor het uitwisselen van gegevens binnen het bedrijf

Wordt vervolgd.

Kijk maar vast naar onze site : www.spanjers.info
Op en aanmerkingen zijn welkom!


Getrouwd 7 november 2003.

Roland Leonardus Henricus Spanjers, geboren te Wintelre op vrijdag 6 oktober 1972, zoon van Theo Theodorus Maria Spanjers, en Anna Maria van de Wal Roland is getrouwd te Wintelre op vrijdag 7 november 2003 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Michaelu Kees (30 jaar oud), geboren te Veldhoven op woensdag 21 februari 1973.

Voor u gelezen.

Dick Nuwenhoud.

Op 20 september 2003 vierde Dick zijn 25 jarig dienstjubileum bij de Ergon bedrijven in Eindhoven.
Hij begon in 1978 bij de plantsoenendienst en is daarna gaan werken in de kwekerij.Dick is de zoon van Maria Spanjers en Gerardus Nuwenhoud, en de kleinzoon van Wilhelmus Spanjers en Gerdina van der Donk.

Het nieuwe Normaal
Genormaliseerd

Normaal presenteerde gisteren Hummelo drie nieuwe bandleden. Voor op de foto de nieuwe drumster, Tessa Boomkamp. Achter haar de twee andere nieuwelingen, saxofonist Arend Bouwmeester en accordeonist Roel Spanjers

Roel is de zoon van Henricus Spanjers en Maria Philipse hij is de kleinzoon van Henricus Spanjers en Elisabeth de Barse


30 jaar Kat competitie Best

Van links naar rechts; eerste rij: G. de Bresser, H. van Zutphen B Hoppenbrouwers, l v.d. Sande, D. Hoppenbrouwers. Achterste rij: H. Essens I Maas A. v.d. Vleuten, A. v. Kollenburg, H, v. Son, G. Spanjers.

Maandag 7 april 2003 was de algemene katavond van de aangesloten verenigingen Best. Op deze avond werd niet alleen de beker aan de Katkampioen 2002/2003 (buurtvereniging Wilhelminadorp) uitgereikt, maar werd ook stilgestaan bij het feit dat er zestien leden al vanaf de start hebben deelgenomen Hierbij was ook Grad Spanjers. Zij kregen uit handen van het bestuur een aandenken in de vorm van een certificaat.


Gerardus Spanjers is de zoon van Albertus Spanjers en Henrica van Eert hij is de kleinzoon van Gerardus Spanjers en Adriana van den Heuvel.


De Wereld van Toen

Door

Sjaak Spanjers

Deel 3.

Na zoveel jaren oorlog tussen de republiek en Spanje is er bij veel mensen behoefte aan rust. Oldenbarnevelt stelt een plan op om tot een bestand komen, om voor een aantal jaren rust te krijgen. Maar niet iedereen is het daarmee eens. Amsterdam zegt, "Dan kunnen we de Schelde niet langer afsluiten voor de Brabanders en dan worden zij onze concurrenten". "Vrede zal God niet welgevallig" zijn zeggen de strenge gereformeerden en daarvoor hebben ze heel wat bijbelteksten bij de hand. Prins Maurits is bang dat hij macht zal verliezen als hij geen aanvoerder meer is van een leger in oorlog en wil doorvechten.

De Spanjaarden worden wanhopig. De Spaanse onderhandelaar schrijft. Die wantrouwige lieden praten zo resoluut of zij geen vrede nodig hebben. Ik moet mij tot een kameleon maken om me aan te passen aan al hun stemmingen. Zij tonen een ongelooflijke achterdocht die hun door de huid, de spieren en de beenderen doordringt tot op het merg.

Maar Oldenbarnevelt wint, tot grote ergernis van Maurits. Er komt een bestand van 12 jaar.
Tijdelijk is er een betrekkelijke rust. De katholieken mogen hun vrijheden tijdens dit bestand behouden zover deze nog bestaan.

Holland (het gebied waar nu de provincies Noord en Zuid Holland liggen) is vanouds een zeer arm en onderontwikkeld gebied met weinig adel en weinig beschaving. Nu hebben ze door hun handel met Indië plotseling veel geld verdiend. In enkele generaties zijn voormalige bakkers, viltmakers en leerlooiers tot een koopmanselite gekomen die alle moeite doet om de adel na te bootsen. In Amsterdam zijn er zelfs plannen om een schouwburg te bouwen. "Een schouwburg is een poel des verderfs" waarschuwen de dominees van de kansel, "een bouwwerk van de satan". De schouwburg komt er.

De rijke kooplieden hebben veel te rekenen om hun belangen te behartigen. Ze gebruiken daarbij de Romeinse cijfers zoals dat al meer dan duizend jaar in Europa de gewoonte is. Maar hoe tel je nu snel XXIV op bij LXXVI? De Arabieren, echte handelslui, hebben eeuwen geleden een veel betere methode ontwikkeld. Zij gebruiken de nul die totaal onbekend is in het westen. Ze tellen tot negen en gebruiken daarbij hun eigen cijferteken. Om tien te schrijven, schrijven ze één een en een nul 10. En dan beginnen ze gewoon opnieuw met een en een 11,een een en een twee `12 enz.

Willem Bartjens de grote rekenmeester doet of hij een nieuwe methode heeft ontdekt. Hij zegt als je XXIV en LXXVI bij elkaar wilt optellen dan moet je dat schrijven als 24 + 76 en dat onder elkaar zetten en dan zie je zo dat het honderd is. Dit wordt een groot succes Men gaat al snel rekenen volgens de nieuwe methode van Bartjens of zoals toen werd gezegd "Volgens de wet van Bartjens"

Prins Maurits, die graag door had willen vechten, zoekt contact met de verbeten Calvinisten. Net zoals zijn vader, Willem de Zwijger, doet hij dit niet uit overtuiging maar vanwege politiek belang. Oldenbarnevelt die vrede zocht is zijn grote tegenspeler. Stap voor stap probeert hij hem te isoleren door valse geruchten te verspreiden. Is het waar dat….? Praat toch geen onzin!.............. De twijfel blijft!

Maurits stelt een resolutie op tegen Oldenbarnevelt "Sinister beleydt, Directelijck strijdend tegen de Unie. Hij wordt ter dood veroordeeld. Door de synode is nog een aardig verzetje bedacht. Op de tribune bij de plaats van terechtstelling zijn extra plaatsen voor buitenlandse godgeleerden ingeruimd.

Oldenbarnevelt trekt op het schavot zijn wambuis uit en zegt tegen de verzamelde mensen.
"Mannen ick hebbe oprecht ende vroom gehandeld als een goed patriot ende die sal ick sterven". Dan zegt hij tegen de beul "Maeck et kort! ……….Het zwaard zwiept.

Een boer koopt een doosje met bebloed zand en zegt."Dat zal ik thuis bewaren tot er wraak genomen is".

Met de calvinisten nu oppermachtig worden de gematigde dominees, de remonstranten genadeloos vervolgd. (De Hollandse inquisitie)

Christenbroeders ik moet U verlaten! Maar, Dominee! Ik moet de eed van trouwe zweren aan de Calvinisten en dat kan ik niet! Veel dominees blijven in het verborgen hun gemeenten trouw, zoals later in Brabant de pastoors. Voor de opsporing van een niet calvinistische dominee wordt een prijs van 500 gulden uitgeloofd, indertijd een zeer goed jaarsalaris, maar zelfs de allerarmsten weigeren dit Judasloon aan te nemen. In het verborgen blijven de gematigde dominees preken en gaan op huisbezoek. Zalig zijn zij die treuren want zij zullen getroost worden zegt dominee Fijn en hij kijkt voorzichtig om zich heen. Hij staat als metselaar verkleed op een brug en is onopvallend omgeven door gelovigen. Gesterkt gaan de mensen weg en vragen zich af of zij hem de volgende dag als bakker of visser zullen zien?

De volgende keer preekt hij vanuit een slee die door een aantal diaken snel wordt voortgeduwd terwijl de gelovigen meeschaatsen.
Hieraan dankt hij voortaan zijn bijnaam "Het Eijsvogelken"

De gelovigen zelf lopen ook grote risico's. Als ze door de Calvinisten worden gepakt dan wordt ze alles afgenomen en worden ze naakt naar buiten gestuurd en door de strengen bespot. Ha ha nu zien we jullie zondige naakte billen.

Maurits heeft dan wel zijn macht opgebouwd op basis van deze "fundamentalisten" maar schrikt toch van hun felheid en tracht hen te matigen. Hij vraagt zich af "hebben se noch niet hunne sin?" Nee, ze hebben nog niet hun zin Ze willen alle openbare en publieke zaken in handen hebben en noemen alles zondig wat anders denkt. Eén geloof, het hunne moet alle Nederlanders verenigen. Dan kan kerk en staat een zijn. Toch groeit hun ledental, dit omdat iedereen weet, dat in deze moeilijke tijden bij het vergeven van baantjes en daarmee wat zekerheid in het leven, op kerkbezoek bij hun kerk wordt gelet. Ook bij de katholieken die nog steeds de meerderheid uitmaken gaan velen over naar de kerk van de gereformeerden om van de pesterijen en afpersingen verlost te zijn.

In het Noordelijke gedeelte van het Hertogdom Brabant, het huidige Noord Brabant hebben de Calvinistische dominees nog weinig te vertellen omdat dit gebied nog niet bij de republiek hoort en nog gecontroleerd wordt door de Spanjaarden. Dus de meerderheid blijft hier katholiek.

Wel blijft het onrustig. De Spanjaarden hebben ook nog wat steunpunten in het noorden. Vanuit Groenlo worden door hen plundertochten ondernomen in Friesland, Drenthe en Overijssel.
Ook Prins Frederik Hendrik (mooi Heintje) onderneemt regelmatig met zijn ruiterij strooptochten door Brabant. In het land van Ravenstein en het graafschap Megen daarentegen is het betrekkelijk rustig omdat dit niet bij Spaans Brabant hoort.

Wordt vervolgd.

25 jaar getrouwd 17-08-2003.
Johanna Spanjers,
geboren te Schaijk op woensdag 3 februari 1960, dochter van Petrus Ignatius Spanjers en Maria Hendrika van de Donk.

Johanna is getrouwd te Vinkel op donderdag 17 augustus 1978 met Peter Zuydweg, geboren te Oss op woensdag 29 juni 1955.


Uit dit huwelijk:

1 Jous Zuydweg.
2 Rob Zuydweg.


40 jaar getrouwd 13-08-2003.

Willem Petrus Maria
Spaanjaars, geboren te Maastricht op zaterdag 29 januari 1938, zoon van Theodorus J.A. .Spaanjaars en Maria J.E. Maes.
Willem is getrouwd te Maastricht op zaterdag 3 augustus met Maria Hubertina Mathilda Vossen, geboren te Maastricht op zondag 21 augustus 1938.


40 jaar getrouwd 04-10-2003.

Johanna Helena Spanjers geboren te Diessen op vrijdag 12 januari 1940, dochter van Johannes Spanjers en Maria van Erp.
Johanna is getrouwd te Oirschot op Antoon Sanders, geboren te Liempde op vrijdag 15 oktober 1937.

40 jaar getrouwd 03-10-2003.

Anneke Johanna Gerdina Cornelia Spanjers,
geboren te Oirschot op dinsdag 9 april 1940, dochter van Johannes Franciscus Spanjers en Rika Henrika Maria Aloijsia van den Heuvel.
Anneke is getrouwd te Oirschot op donderdag 3 oktober 1963 met Kees Cornelis Johannes Broks geboren te Ginneken op donderdag 28 december 1939.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Franciscus Maria Broks
2 Rian Henrica Maria Helena Broks
3 Lenny Helena Maria Johanna Broks


40 jaar getrouwd 0-10-2003.

Leo Leonardus Gerardus Spanjers
, geboren te Wintelre op vrijdag 24 januari 1936, zoon van Franciscus Spanjers en Maria Johanna Rooyakkers.
Leo is getrouwd te Boxtel op woensdag 30 oktober 1963 met Henrica Laurina van den Boom, geboren te Boxtel op zaterdag 20 november 1937.

Uit dit huwelijk:

1 Alfred Johannes Franciscus Maria Spanjers
2 Leonie Gertruda Herma Maria SpanjersDe Spagniers
Notulen van de Algemene Ledenvergadering
van 05-10-2003
Er zijn ca. 100 mensen aanwezig

1. Opening.
Jo opent de vergadering om 13.20 uur

Notulen ALV 2002.
De notulen van de ALV van 2002 worden goedgekeurd

3. Bestuursmededelingen.
Jo stelt de vraag aan alle aanwezigen of er iemand interesse heeft om het bestuur te komen versterken. Er komen geen aanmeldingen vanuit de zaal.

4. Jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en kascontrole.
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen door Monique van de Sande
Het jaarverslag van de penningmeester wordt voorgelezen door Jan Geurts van Kessel
De kascontrole is uitgevoerd door André Smits en Bets Bardoel waarbij Jan Geurts van Kessel als 2e penningmeester de eventuele vragen kon toelichten.

5. Bestuursvoorstellen
Er zijn geen bestuursvoorstellen

6. Bestuurswijziging
Er zijn geen bestuurwijzigingen

7. Jaarverslag commissies
Krant
In het laatste jaar zijn er 600 kranten gedrukt waarvan er 590 verstuurd zijn. De kranten die naar het buitenland verstuurd worden en de kranten voor geïnteresseerde organisaties zijn gratis. Voor het komende jaar worden vier kranten verwacht. Er zijn 12 nieuwe betalende leden voor de krant. Leo vraagt of ook de Spanjersen uit andere delen van Nederland kopij willen aanleveren.
Genealogie
Leo vertelt wat over de naam Spanjers en van het ontstaan hiervan. Alle Spanjersen in Nederland die in de telefoonboeken staan is familie. Er resteren nog zeker 500 pagina's vol familie-informatie.
Boeken
Leo is bezig met het boek Spanjers van de Heuvel maar komt hier nog een aantal foto's voor tekort.
Koor
Het koor bestaat momenteel uit 33 leden. Er is dit jaar 16 of 17 maal gerepeteerd. Het koor heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Korendag en op de nationale ziekendag hebben ze gezongen in Ravenstein. Namens het koor komt Bets Bardoel naar voren om Ellen te bedanken voor al haar inzet.
Amerika reis
Er zijn op dit moment 26 betalende leden voor de reis naar Amerika in 2005.Mevr. Bleumink is in Amerika op vakantie geweest en breng de groeten over van Pater John. Er kunnen zich nog mensen aanmelden.
8. Benoeming kascommissie
André Smits treedt af. Voor volgend jaar stelt Jan Spanjers uit Schaijk zich beschikbaar. Hij zal samen met Bets Bardoel volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
9. Rondvraag
Herman Spanjers: Is de reünie volgend jaar weer in Oirschot of ergens anders?
Leo antwoord: Omdat er in Oirschot veel Spanjersen wonen hebben we de reünie dit jaar in Oirschot georganiseerd. Volgend jaar willen we een reünie organiseren in de richting van Nijmegen omdat daar ook veel Spanjersen bij elkaar wonen. In 2005 gaan we echter weer naar Schaijk, want dan bestaan we 25 jaar en de oorsprong ligt toch in Schaijk op camping Parcival.
10.Sluiting
Nadat Jo de aanwezigen heeft bedankt sluit hij de vergadering om 14.00 uur.

Overleden 13 juni 2003.

Nol Arnoldus Wilhelmus van Rossum
, geboren te Mill op zaterdag 16 juli 1921, overleden te Schaijk op vrijdag 13 juni 2003, 81 jaar oud.

Nol is getrouwd te Schaijk op woensdag 18 juli 1956 met Lena Helena Johanna Spanjers, geboren te Schaijk op vrijdag 7 november 1924, overleden aldaar op vrijdag 15 december 2000, 76 jaar oud, dochter van Franciscus Spanjers,
en Hendrina van der Heijden.

Uit dit huwelijk:

1 Diny H. R. C. F. van Rossum.
2 Rita R. M. W. A. van Rossum.

Nol is geboren in de Karstraat in Mill als middelste van vijf kinderen. Hij heeft gekozen voor het beroep (hoef)smid en is daarmee in de voetsporen van zijn vader getreden; hij heeft hard moeten leren om alle benodigde diploma's te halen.
In Schaijk is hij achter in het schuurtje bij Appelhof gestart met een eigen zaak. Deze heeft hij voortgezet in het pand ernaast dat hij zelf heeft opgebouwd: een smederij annex winkel Hij ging er wonen met Lena Spanjers uit de Haagstraat Lena was kleuterjuf in Oss; hij had haar leren kennen bij de bushalte voor de smederij.
In die tijd was het hard werken voor "Nulleke-de-smid:" 's zondags moest ook nog de boekhouding worden gedaan. Maar hij was terecht trots op zijn ambacht en zijn huis. Verder had Nol het motto "wie wat bewaart die heeft wat" en heeft daarmee in feite het recyclen uitgevonden.


Overleden 21 augustus 2003.

Huberta van Berkom,
geboren te Oss op dinsdag 21 september 1937, overleden aldaar op donderdag 21 augustus 2003, 65 jaar oud.
Huberta is getrouwd te Oss op zaterdag 7 januari 1961 met
Antonius Petrus Spanjers, geboren te Schaijk op zondag 30 juli 1939, zoon van Petrus Antonius Spanjers en Adriana Verhagen.

Uit dit huwelijk:

1 Miranda Spanjers.
2 Sandra J. G. W. M. Spanjers.

Herinner mij niet in de dagen
Van pijn en verdriet.
Herinner mij in de stralende zon,
Hoe ik was toen ik alles nog kon.

Overleden 11 oktober 2003.

Aloissius Petrus Maria van den Brandt
, geboren te Boxtel op dinsdag 11 november 1913, overleden te Den Bosch op dinsdag 21 oktober 2003, 89 jaar oud.
Aloissius is getrouwd te Mill op dinsdag 18 juli 1944 , met Cornelia Petronella Maria Spanjers. geboren te Mill op woensdag 2 juni 1909, overleden te Boxtel op zaterdag 21 oktober 2000, 91 jaar oud, dochter van Hendrikus Johannes Spanjers en Petronella Ploegmakers.

Uit dit huwelijk:

1 Ans van den Brandt.
2 Elleke van den Brandt.
3 Henriette van den Brandt.
4 Frank van den Brandt.

Niet door een ernstige ziekte, maar door een griep, waaraan zijn vermoeide lichaam geen weerstand meer kon bieden, hebben wij afscheid moeten nemen van Aloissius van den Brandt. Hem was een lang leven gegund, waarvan hij de meeste jaren samen met zijn vrouw heeft kunnen genieten. Precies drie jaar later, op haar sterfdag, is hij overleden.
Zijn leven, dat gekenmerkt werd door hard werken en zorgen voor zijn gezin en bedrijf, is niet altijd even gemakkelijk geweest. Hij nam zijn verantwoordelijkheid heel serieus en dat viel hem soms zwaar. Het is daarom fijn dat hij zelf nog heeft kunnen zien, dat zijn goede zorgen niet voor niets zijn geweest.

Jammer dat hij op 11 november zijn negentigste verjaardag niet meer kan vieren en dat hij de opening van de nieuwbouw van het door hem opgebouwde bedrijf niet meer kan meemaken.

Overleden 5 december 2003.

Antonius Aloysius Maria Bardoel
, geboren te Gassel op dinsdag 2 juni 1942, overleden aldaar op vrijdag 5 december 2003, begraven aldaar op woensdag 10 december 2003, 61 jaar oud, zoon van Aloysius Maria Bardoel en Ardina Spanjers
Antonius is getrouwd te Escharen op vrijdag 23 september 1966 met Henrica Wilhelmina Derks, geboren te Bergharen op vrijdag 17 maart 1944.

Uit dit huwelijk:

1 Carine Ardine Hermine Maria Bardoel
2 Aloysius KJ. Bardoel.

Tonny, een vrolijke boer die voor iedereen wel een goed woord had en een aanstekelijke gulle lach. Hij wou nog zoveel doen; boeren en vooral genieten van het leven samen met Riek.
Zijn kinderen en kleinkinderen waren zijn lust en leven. Aan dit geluk is te vroeg een einde gekomen.
We zijn Tonny oneindig dankbaar voor de levensvreugde en wijsheid die we van hem mochten ontvangen.

's morgens vroeg, of 's avonds laat.
altijd zijn de dieren zijn maat.
een blije boer. in de schuur of op het land.
of met zijn riek in de hand.
zo kennen we een boer..........


Terug naar Index